Gratie is vermindering, verandering of kwijtschelding van een straf of maatregel die de rechter heeft opgelegd. Wie meent in aanmerking te komen voor gratie, kan bij Justis een verzoek indienen.

Gratieverzoeken

Soort straf*

Gepleegd delict*

Reden gratieverzoek*

*Een persoon die een gratieverzoek indient, kan meerdere straffen hebben gekregen, delicten hebben gepleegd en/of redenen hebben aangevoerd.
**Meest voorkomende redenen in de categorie 'anders' zijn: zorg voor het gezin, leven gebeterd, rechtsdwaling en financiƫle problemen.