Als een bedrijf failliet gaat, stelt de rechter een curator aan. Die onderzoekt de reden van het faillissement en of dit komt door onbehoorlijk bestuur. Soms blijft er na het faillissement niet genoeg geld over voor dit onderzoek. De curator kan dan gebruik maken van de garantstellingsregeling curatoren. Justis voert deze regeling uit en bepaalt of er genoeg redenen zijn om een garantstelling te verstrekken.

Opbrengst garantstellingsregeling in euro's

Garantstellingen