Veel overheidsopdrachten moeten worden aanbesteed op grond van Europese aanbestedingsregels. Een aanbestedende dienst kan de inschrijver vragen een Gedragsverklaring aanbesteden te overleggen. Justis verstrekt deze verklaring als uit onderzoek is gebleken dat er geen bezwaren zijn dat een natuurlijke persoon of rechtspersoon inschrijft op een overheidsopdracht.

Aantal afgegeven verklaringen

3966

Aantal geweigerde verklaringen

6