Wie zijn achternaam wil wijzigen, kan bij Justis een aanvraag indienen. Justis kijkt of iemand voldoet aan de criteria en in aanmerking komt voor wijziging van de achternaam.

Wijzigingsverzoeken

*Een aanvraag wordt buiten behandeling gesteld als de aanvraag niet compleet is en de indiener niet reageert op het verzoek ontbrekende informatie aan te vullen, of als de indiener niet betaalt.