Justis controleert automatisch de gegevens van bedrijven, hun bestuurders, aandeelhouders en hun omgeving. Als er sprake is van mogelijk misbruik door een bedrijf, gaat er een melding naar een handhavende of opsporende instantie zoals de politie of de Belastingdienst. Deze instanties kunnen ook zelf een verzoek bij Justis indienen, omdat ze een bedrijf graag willen laten screenen. Daarnaast maakt Justis netwerktekeningen op basis van de onderlinge relaties tussen rechtspersonen en natuurlijke personen. Die tekeningen kunnen door een grote groep instanties worden gebruikt bij de uitvoering van hun taken.

Risicomeldingen en netwerktekeningen