Justis voert twee onderdelen uit van de Wet wapens en munitie. Wapenvergunningen moeten worden aangevraagd bij de korpschef van politie. Als de korpschef de vergunning weigert of intrekt, kan men bij Justis tegen die beslissing in beroep gaan. Een ontheffing van de wapenverboden kan bij Justis worden aangevraagd.

Beroepszaken

Ontheffingen