Justis en de VOG

Bekijk hoe Justis kinderen en anderen in een afhankelijke positie beschermt

Een moeder staat met haar dochter voor de school. Ze staan bij het hek en lopen richting de ingang. Voor de school zien ze een onbekende man staan. De moeder vraagt haar dochter: 'Wie is die man voor de school? Ken jij die?' Maar zij kent hem ook niet. Zou het een nieuwe leraar zijn? De moeder wil het graag weten, want het is belangrijk dat de school een veilige omgeving is.

We gaan even terug in de tijd. De schooldirecteur zit met z'n handen in het haar! Zijn leerlingen lijken losgeslagen te zijn. Ze luisteren niet meer naar hem en zijn alleen maar bezig met kletsen, spelen en lawaai maken. De ramen en muren hebben ze beklad. Het is duidelijk: de school heeft versterking nodig. De schooldirecteur zoekt een nieuwe docent.

Twee sollicitanten verschijnen ten tonele. Een man en een vrouw komen bij de directeur op gesprek. Ze hebben hun cv meegenomen. Er zijn twee kandidaten die in aanmerking komen voor de baan, maar aan een docent worden extra eisen gesteld: wie met kinderen werkt, heeft een 'Verklaring Omtrent Gedrag' (VOG) nodig.

In een aantal sectoren is de VOG wettelijk verplicht. Wie bijvoorbeeld met kwetsbare personen wil werken, met vertrouwelijke gegevens, geld of goederen, heeft een VOG nodig. In andere sectoren mag een werkgever zelf bepalen of hij van een werknemer een VOG verlangt.

De twee sollicitanten dienen een VOG-aanvraag in. Daarvoor gaan ze naar Justis. Justis geeft de VOG af als uit screening blijkt dat iemands gedrag geen risico vormt voor de uitvoering van een functie. Een VOG kan aangevraagd worden via de gemeente of digitaal. Digitaal aanvragen is sneller en goedkoper. Een VOG aanvragen via de gemeente kost 30,05 euro, via internet 24,55 euro. De werkgever start de aanvraag en de medewerker stuurt de aanvraag digitaal naar Justis.

Justis start vervolgens het onderzoek. De experts van Justis beoordelen aan de hand van een screeningsprofiel of strafbare feiten een belemmering vormen voor het afgeven van een VOG. Als iemand in het verleden strafbare feiten heeft gepleegd, beoordeelt Justis of die feiten relevant zijn voor de baan die iemand wil hebben. Justis kijkt om welke feiten het gaat en hoe lang geleden die gepleegd zijn. Voor iemand die met kinderen wil werken, gelden andere eisen dan voor iemand die in een archief werkt. Wie geen VOG krijgt om in het onderwijs te werken, kan dus wel een andere baan krijgen waarin hij niet met kwetsbare beroepen werkt.

Er bestaan screeningsprofielen voor specifieke beroepsgroepen, zoals buitengewoon opsporingsambtenaar, politicus, onderwijzer en taxichauffeur. Daarnaast heeft Justis een algemeen screeningsprofiel ontwikkeld. De werkgever bepaalt op basis van welke profiel een werknemer wordt gescreend.

Als de experts van Justis geen bezwaren zien, krijgt de werknemer de VOG. Dit gebeurt meestal binnen een week. Justis stuurt de VOG per post naar de werknemer. De werknemer overhandigt de VOG aan de werkgever en kan aan de slag.

De vrouwelijke sollicitante verlaat het kantoor van Justis met lege handen. Zij heeft geen VOG gekregen. De mannelijke sollicitant heeft geen antecedenten waaruit kan worden afgeleid dat hij een risico vormt. Hij kreeg wel een VOG. Hij houdt de verklaring trots omhoog. Hiermee gaat hij naar de schooldirecteur toe, die weet dat gedrag in het verleden geen belemmering vormt voor de functie van docent.

Op de voorgrond zien ze een taxi voorbij rijden. De schooldirecteur en de sollicitant kijken de wagen na. Ook taxichauffeurs en andere beroepen moeten een VOG kunnen overleggen.

Justis screent bijvoorbeeld medewerkers van een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, gastouderbureau (en hun huisgenoten) of buitenschoolse opvang continu op strafbare feiten. Ook medewerkers in de taxibranche worden continu gescreend. Door de invoering van continue screening is de VOG meer dan een momentopname. Zo werkt Justis aan veiligheid voor kwetsbare groepen!